Zvolenský zámok

Zvolenský zámok (foto Ľubica Pinčíková)
Name: 
Zvolen Castle
Kontakt: Mgr. Peter Heneš Správca
Kontakt: PaedDr. Mária Ťavodová Lektor

Zvolenský zámok (foto Ľubica Pinčíková)

Zvolenský zámok dal postaviť v 70. rokoch 14. storočia uhorský kráľ Ľudovít I. z Anjou ako gotické sídlo ovplyvnené architektúrou talianskych mestských palácov. Pôvodne slúžil ako občasné sídlo kráľa, v 16. storočí bol v dôsledku tureckého nebezpečenstva prebudovaný na renesančnú pevnosť. V 17. a 18. storočí nechali poslední majitelia zámku Esterházyovci zrealizovať barokovú prestavbu, ktorá však podstatnejšie nezmenila jeho vzhľad. Po rozsiahlej pamiatkovej úprave v 50. a 60. rokoch 20. storočia spravuje priestory zámku Slovenská národná galéria.

Zámocká kaplnka (foto Ľubica Pinčíková)K architektonicky najzaujímavejším častiam zámku patrí zámocká kaplnka. Vznikla v 14. storočí a pôvodne bola vybudovaná v gotickom slohu ako dvojpodlažný priestor s dvoma samostatnými vstupmi. Súčasnú barokovú podobu získala kaplnka v druhej polovici 18. storočia. Počas rekonštrukcie kaplnky v 90. rokoch 20. storočia boli odkryté fragmenty pôvodnej gotickej architektúry, viditeľné na oboch stenách. Najzaujímavejšou pamiatkou z obdobia barokovej prestavby zámku je maľovaný drevený kazetový strop, ktorého plochu tvorí 78 portrétov rímskych a nemeckých cisárov. Predpokladá sa, že galéria cisárov vznikla v období vlády Karola VI. Dominantou severného krídla zámku bola v minulosti rozsiahla kráľovská dvorana, v 15. storočí vyzdobená nástennými maľbami typu tzv. zelených izieb. Sála sa v súčasnosti využíva ako miesto prechodných výstav SNG.

Expozície SNG ponúkajú:

– Lapidárium gotického umenia, ktoré zahŕňa kópie a faksimilné odliatky diel Majstra Pavla z Levoče, transfery gotických nástenných malieb zo starej katolíckej fary z 15. storočia a kamenné architektonické články zo zámockej kaplnky;

– Zbierky starého umenia SNG v súčasnosti reprezentujú dva expozičné celky;

– Ikony zo severovýchodného Slovenska patriace do skupiny karpatsko-haličských ikon 16. – 18. storočia a Súbor nizozemského umenia „zlatého veku“ (15. – 17. storočie) zo slovenských zbierok pod názvom Bludní Holanďania.

Návštevníci majú možnosť vidieť aj vysunutú expozíciu Lesníckeho a drevárskeho múzea Z histórie Zvolena, ktorá ponúka prierez históriu mesta od praveku až po 19. storočie. Na výstavné účely okrem priestorov hlavného paláca, ktoré využíva SNG, slúži aj severozápadná bašta, kde sa pravidelne konávajú prehliadky profesionálnej i amatérskej umeleckej tvorby. Reprezentačné priestory zámku slúžia celoročne kultúrno-spoločenským účelom a sú dejiskom sprievodných podujatí k výstavám, koncertov, divadelných predstavení a zábavných podujatí pre verejnosť. K najpopulárnejším patria Zámocká hudobná jar, Medzinárodný turnaj v historickom šerme, Medzinárodný deň detí, Víkend atraktívneho divadla a Zámocké hry zvolenské. Priestory zámku sa tiež využívajú na organizovanie kongresov, recepcií, prijímanie dôležitých návštev i na občianske a cirkevné obrady.

Share