Smolenický zámok

Name: 
Smolenice Castle
Kontakt: Director

Smolenický zámok bol postavený na konci 19. a začiatkom 20. storočia na zrúcanine zámku zo 14. storočia, ktorá strážila hraničný priechod medzi slovenským a českým územím. V roku 1777 získala zámok rodina Pálffyovcov, ale kvôli zlému stavu a nedostatku finančných prostriedkov začala rekonštrukcia až v roku 1887. Zachovali sa bašty zo starého zámku, sa rozrástli do výšky a pribudli i nové strechy. Nový zámok navrhol architekt Jozef Hubert na zámku Kreuzenstein neďaleko Viedne. Do stavby sa zapojili i majstri z Talianska, Nemecka, Rakúska a Maďarska, ako aj 60 pomocníkov zo Smoleníc a okolitých obcí. Hlavná budova má dve krídla a vežu zo železobetónu.

V roku 1945 poznačila zámok vojna a v tomto roku sa stal i štátnym majetkom. Časť zámku bola zrekonštruovaná v roku 1950 a v roku 1953 sa zámok stal majetkom Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorá ho zmenila na konferenčné centrum. Pre verejnosť je prístupný iba v júli a v auguste.

Share