Zámok Bojnice

Bojnický zámok (foto Peter Fratrič)
Name: 
Bojnice Castle
Kontakt: Mgr. Ján Papco Riaditeľ

Bojnický zámok (foto Peter Fratrič)

Dominantu širokého údolia hornej Nitry tvorí pôvodne stredoveký hrad na travertínovom kopci. Gotický, renesančne a barokovo upravovaný hrad radikálne prestavali na prelome 19. a 20. storočia. Impulz na romantickú prestavbu vzišiel od kultivovaného milovníka umenia, vtedajšieho majiteľa Jána Pálfiho. Realizátor stavby, skúsený architekt Jozef Hubert, zakomponoval do interiérov cenné originály z Pálfiho bohatej umeleckej zbierky. Pre architektonické a výtvarné prvky voľne čerpal vzory zo stredovekých objektov Talianska a Francúzska. Keďže hrad patrí medzi najobľúbenejšie turistické ciele, časť z pôvodného zariadenia je sprístupnená v rámci muzeálnej expozície.

V zámku je umiestnená expozícia SNM - Múzea Bojnice, zložky Slovenského národného múzea, ktoré taktiež spravuje jeho majetok.

Share