Literature and Drama Centre, Slovak Radio

Slovak Radio - logo
Name: 
Centrum literárno-dramatické, Slovenský rozhlas
Contact: Karol Horváth Head
Proprietor: 
Address: 
Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovakia
Mailing address: 
Slovenský rozhlas, P. O. Box 55, 817 55 Bratislava, Slovakia
Telephone: 
421 (0) 2 5727 3430
Fax: 
421 (0) 2 5249 8923