Rádio Patria

Rádio Patria - logo
Name: 
Radio Patria
Kontakt: Enikó Bothová Šéfredaktorka redakcie maďarského vysielania
Poštová adresa: Slovenský rozhlas, Redakcia národnostno-etnického vysielania, Moyzesova 7, 040 01 Košice, Slovensko
Telefónne číslo: 421 (0) 55 682 2972
Fax číslo: 421 (0) 55 682 2945

Rádio Patria - logo

Hlavnou náplňou tejto programovej služby je prispievať k rozvíjaniu národnej a kultúrnej identity národnostných menšín, k ich právnemu vedomiu a spoločenskej zodpovednosti. Organizačne sa delí na dva celky:

– Redakciu maďarského vysielania so sídlom v Bratislave;

– Redakciu národnostno-etnického vysielania so sídlom v Košiciach.

V hudobnom formáte rádia dominuje folklór a hudba typická pre jednotlivé menšiny. Cieľovou skupinou sú poslucháči maďarskej, rusínskej, ukrajinskej, českej, poľskej, rómskej a nemeckej národnostnej menšiny bez rozlíšenia vekovej skupiny.

Share