Rádio Slovensko

Name: 
Rádio Slovensko
Kontakt: Jana Segečová Riaditeľka
Telefónne číslo: 421 (0) 2 5727 3300

Rádio Slovensko - logoRádio Slovensko je prvý vysielací okruh Slovenského rozhlasu s 24 hodinovým vysielaním. Vysielanie má informačný a spravodajsko-publicistický charakter s rovnovážnym pomerom slova a hudby. Cieľovú skupinu poslucháčov tvorí široké spektrum potenciálnej poslucháčskej vzorky zameriavajúcich sa prevažne na spoločensko-politické informácie. Zo široko koncipovaného záberu vysielania okruhu Rádia Slovensko vyplýva, že má vybudovanú silnú pozíciu aj na poli tvorby športových, náučno-vzdelávacích, dramatických a umeleckých programov. Programovou skladbou sa snaží oslovovať aj deti a mládež a to hlavne vysielaním magazínov pre deti, rozprávok a rozhlasových hier pre mládež. Hudobne sa profiluje na ľahšie mainstreamové žánre, ktoré sú zmesou jemnejšej rockovej produkcie z obdobia 80. – 90. rokov s domácou a zahraničnou súčasnou tvorbou.

Share