Awards and Premiums for Theatre and Radio Production

Awards and Premiums for theatre and Radio Production - LF 2007 Martin Huba (photo by Peter Procházka)
Name: 
Ceny a prémie za divadelnú a rozhlasovú tvorbu
Contact: Dr Ladislav Serdahély Director
Contact: Eva Sokolová (f) Secretary
Telephone: 421 (0) 2 5296 1259
Frequency: Annual
Proprietor: 
Address: 
Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 Bratislava 1, Slovakia
Telephone: 
421 (0) 2 5296 8779
Fax: 
421 (0) 2 5296 8834