Rádio Regina

Name: 
Rádio Regina
Kontakt: Eva Reiselová Riaditeľka
Adresa:Banská Bystrica Studio: Prof Sáru 1, 975 68 Banská Bystrica, Slovensko
Telefónne číslo: 421 (0) 48 471 7134
Kontakt: Mgr. Juraj Dubovec Riaditeľ
Adresa:Bratislava Studio: Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko
Telefónne číslo: 421 (0) 2 5727 3761
Kontakt: Juraj Pucher Riaditeľ
Adresa:Košice Studio: Moyzesova 7, Košice 040 01, Slovakia
Telefónne číslo: 421 (0) 55 682 2922
Kontakt: Ing. Juraj Hidvéghy Riaditeľ

Rádio Regina - logoRádio Regina je druhým vysielacím okruhom Slovenského rozhlasu s autonómnym vysielaním rozdeleným podľa regionálnych štúdií v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Ťažisko programu tvorí striedanie blokového a prúdového vysielania s dôrazom na publicistiku, spravodajstvo z regiónu a kultúrno-spoločenské dianie v ňom. Hlavnou úlohu vysielania je podpora a rozvoj kontaktov poslucháčov s mestom, obcou a regiónom. Hudobne sa vysielanie profiluje najmä na oldies žánre, overené hity z obdobia od šesťdesiatych rokov po súčasnosť, ako aj country, folk, pop a muzikálovú hudbu. Charakterizuje sa ako rodinné rádio, svojou dramaturgiou sa však orientuje na cieľovú skupinu poslucháčov stredného a vyššieho stredného veku.

Share