Radio Slovakia International (RSI)

Kontakt: PhDr. Mária Mikušová Riaditeľka
Periodicita: 24 hodín

Zahraničné vysielanie Slovenského rozhlasu je programová služba, vysielaná v súlade s § 5 ods. 1 písm. k) zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v rámci jeho hlavnej činnosti, zložená z kultúrnych a informačných programov určených poslucháčom v zahraničí.

Špecifikácia kultúrnych a informačných programov vysielaných RSI:

– poskytujú nestranné, overené a neskreslené informácie o aktuálnom politickom, hospodárskom, sociálnom, kultúrnom a spoločenskom dianí v Slovenskej republike,

– propagujú Slovenskú republiku v zahraničí,

– prezentujú slovenskú kultúru vrátane kultúry národnostných menšín a etnických skupín v zahraničí,

– poskytujú informácie z oblasti ekonomiky, cestovného ruchu ako aj informácie z histórie Slovenska a tiež jeho regiónov,

– prispievajú k udržaniu národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí a upevňujú väzby medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí a Slovenskou republikou.

Kultúrne a informačné programy RSI sa pripravujú denne v jazyku anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom, španielskom a slovenskom v rozsahu 30 minút v každej jazykovej mutácii.

Share