Slovak Radio, Banská Bystrica Radio Studio

Slovak Radio - logo
Name: 
Slovenský rozhlas, štúdio Banská Bystrica
Contact: Juraj Dubovec Director
Address: 
Rádio Regina - Slovenský rozhlas 2, štúdio Banská Bystrica, Prof Sáru 1, 975 68 Banská Bystrica, Slovakia
Telephone: 
421 (0) 48 411 2731-3
Fax: 
421 (0) 48 414 8087