Rádio Devín

Name: 
Rádio Devín
Kontakt: Mgr. Gerhard Komora, CSc. Riaditeľ
Telefónne číslo: 421 (0) 2 5727 3620

Rádio Devín - logoRádio Devín je tretím vysielacím okruhom Slovenského rozhlasu s 24 hodinovým vysielaním. Profiluje sa ako umelecko-kultúrne rádio zamerané najmä na oblasť hudby, divadla a literatúry s cieľom rozvíjať kultúrnu identitu poslucháčov. Vo vysielaní výrazne dominuje hudobná zložka. Hudobne sa rádio orientuje prevažne na ustálené formy žánrov najmä na klasickú a komornú hudbu, ale významný priestor dostávajú aj žánre ako blues, jazz, folk, etno a rock’n’roll.

Share