Trnava Regional Government - Public Administration Section

Name: 
Úrad Trnavskeho samosprávneho kraja - Sekcia verejná správa
Contact: Director General
Address: 
Úrad Trnavskeho samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava, Slovakia
Mailing address: 
Úrad Trnavskeho samosprávneho kraja, P O Box 128, 917 01 Trnava, Slovakia
Telephone: 
421 (0) 33 593 3311, 421 (0) 33 593 3320
Fax: 
421 (0) 33 593 3336