Banská Bystrica Regional Government - Education and Culture Directorate

Name: 
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja - Odbor vzdelávania a kultúry
Contact: Miroslav Martiš Director
Address: 
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia
Telephone: 
421 (0) 48 432 5117, 421 (0) 48 432 5118
Fax: 
421 (0) 48 432 5515