Trnava Regional Government - Education and Physical Culture Directorate

Name: 
Úrad Trnavskeho samosprávneho kraja - Odbor školstva a telesnej kultúry
Contact: Mária Gašparíková (f) Director
Telephone: 421 (0) 905 278737
Address: 
Sekcia verejná správa, Úrad Trnavskeho samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava, Slovakia
Mailing address: 
Sekcia verejná správa, Úrad Trnavskeho samosprávneho kraja, P O Box 128, 917 01 Trnava, Slovakia
Telephone: 
421 (0) 33 593 3360
Fax: 
421 (0) 33 593 3336