Prešov Regional Government - Education Directorate

Name: 
Úrad Prešovského samosprávneho kraja - Odbor školstva
Contact: Karol Lacko Director
Address: 
Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Slovakia
Telephone: 
421 (0) 51 746 0455
Fax: 
421 (0) 51 746 0469