Trenčin Regional Government - Education Directorate

Name: 
Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja - Odbor školstva
Contact: Katarína Duchová (f) Director
Telephone: 421 (0) 32 653 7204, 421 (0) 908 936839
Address: 
Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, Hviezdoslavova 1, 911 50 Trenčín, Slovakia
Telephone: 
421 (0) 32 741 1225, 421(0)32 741 1422
Fax: 
421 (0) 32 741 1360
Email: