Žilina Regional Government - Education Directorate

Name: 
Úrad Žilinskeho samosprávneho kraja - Odbor školstva
Contact: Dr Dana Weichselgärtner (f) Director
Address: 
Úrad Žilinskeho samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovakia
Telephone: 
421 (0) 41 503 2209
Fax: 
421 (0) 41 503 2240