State Archives in Košice

Name: 
Štátny archív v Košiciach
Contact: Dr Milena Ostrolucká (f) Director
Telephone: 421 (0) 55 729 3246
Address: 
Bačíkova 1, 041 56 Košice, Slovakia
Telephone: 
421 (0) 55 622 2415
Fax: 
421 (0) 55 729 3245, 421 (0) 55 622 0840
Hours: 
8am-3.15pm Mon-Thu, closed Fri-Sun