State Archives in Levoča, Levoča Branch

Name: 
Štátny archív v Levoči, pobočka Levoča
Contact: Elena Dzurillová (f) Manager
Address: 
Námestie Majstra Pavla 60, 054 01 Levoča, Slovakia
Telephone: 
421 (0) 53 451 1966
Fax: 
421 (0) 53 469 9282
Hours: 
8am-3.15pm Mon-Thu, closed Fri-Sun