State Archives in Bytča

Name: 
Štátny archív v Bytči
Contact: Dr Jana Kurucárová (f) Director
Telephone: 421 (0) 41 553 2137
Address: 
Kaštieľ, S Sakalovej 106/3, 014 35 Bytča, Slovakia
Telephone: 
421 (0) 41 553 3311
Fax: 
421 (0) 41 553 3622
Hours: 
8am-3.15pm Mon-Thu, closed Fri-Sun