Literárny fond

Literárny fond (foto Tim Doling)
Name: 
Literary Fund
Kontakt: JUDr. Ladislav Serdahély Riaditeľ
Mgr. Eva Sokolová Námestníčka riaditeľa
Telefónne číslo: 421 (0) 2 5296 1259