Fond výtvarných umení

Name: 
Visual Arts Fund
Kontakt: Viliam Kühn Riaditeľ
Telefónne číslo: 421 (0) 2 4333 5340
Email: 

FVU - logoFond výtvarných umení je kultúrna ustanovizeň, ktorá pôsobí v Slovenskej republike vo sfére výtvarných umení nepretržite od roku 1954; svoju činnosť začal v roku 1954 spolu s Hudobným fondom a Literárnym fondom. Fond je národnokultúrna a verejnoprávna inštitúcia, zameraná na podporu, osvetu a propagáciu tvorivých činností v oblasti pôvodnej výtvarnej a architektonickej tvorby, reštaurátorstva, úžitkového umenia i výtvarnej teórie a kritiky. Rada Fondu výtvarných umení je zložená zo zástupcov výtvarných umelcov, architektov, teoretikov, delegovaných prostredníctvom umeleckých združení a spolkov.

Hlavným poslaním fondu je podporná činnosť (tvorivé štipendiá: nová tvorba, mladí absolventi umeleckých škôl, účasť na medzinárodných tvorivých sympóziách, výstavy, študijné pobyty, účasť na kongresoch a iných odborných profesijných podujatiach v zahraničí).

Fond výtvarných umení udeľuje tieto ceny:

Share