Hudobný fond

Name: 
Music Fund
Kontakt: Miloš Kocian Riaditeľ
Telefónne číslo: 421 (0) 2 5920 7400

hf_logo_ (1)Hudobný fond je národnokultúrna verejnoprávna inštitúcia so sídlom v Bratislave. Svoju činnosť začal v roku 1954 spolu s Literárnym fondom a Fondom výtvarných umení.

Hlavným poslaním fondu je podporovať tvorivú činnosť v oblasti hudobného umenia. Hudobný fond vykonáva tieto činnosti

•vykonáva správu príspevkov podľa zákona NR SR č. 13/1993 Z. z.,

•vytvára materiálne podmienky na rozvoj hudobného umenia v Slovenskej republike poskytovaním finančných prostriedkov hudobným tvorcom a organizáciám podľa Zásad podpornej činnosti Hudobného fondu,

•udeľuje ceny Hudobného fondu za významné výkony a dlhoročný prínos v oblasti hudby,

•vydáva a distribuuje koncertnú a pedagogickú literatúru slovenských skladateľov,

•vydáva a distribuuje CD so slovenskou hudobnou tvorbou,

•obsiahly fond notových materiálov slovenských orchestrálnych a vokálno-symfonických skladieb prenajíma na verejné predvedenie,

•sprostredkováva vypožičanie hudobných materiálov od zahraničných vydavateľov pre Slovenskú republiku,

•prevádzkuje predajňu Musica slovaca s ponukou notovej, knižnej a CD produkcie slovenských vydavateľov, prezentujúcich slovenskú tvorbu a interpretačné umenie,

•spravuje tvorivo - rekreačné zariadenie Bellov dom v Omšení.

Share