Informačné centrum Prospero, Bratislava

Informačné centrum Prospero (foto Tim Doling)
Name: 
Information Centre Prospero, Bratislava
Kontakt: Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD. Riaditeľka
Kontakt: Mgr. Andrea Dömeová Vydavateľské oddelenie

Informačné centrum Prospero (foto Tim Doling)

Divadelný ústav otvoril v decembri 2003 pre odbornú a širšiu verejnosť, ale najmä pre všetkých milovníkov divadla, Informačné centrum PROSPERO, jediné svojho druhu na Slovensku. V príjemnom prostredí si návštevníci môžu kúpiť odbornú literatúru a časopisy o profesionálnom i neprofesionálnom divadle z viacerých slovenských a českých vydavateľstiev, alebo čítať časopisy. V IC PROSPERO si záujemcovia môžu pozrieť aj videozáznamy divadelných inscenácií, profily tvorcov a vypočuť vybrané historické nahrávky z fonotéky. Záujemcom poskytujeme aktuálne informácie o programe Európskej únie Kultúra (2007 – 2013).

Share