Bratislava Culture and Information Centre (BKIS)

Christmas in the city 2008 - Days of Slovakia in Bratislava (photo by Radana Valúchová)
Name: 
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS)
Contact: Vladimír Grežo Director
Contact: Mgr. Alexandra Bučková (f) Deputy
Telephone: 421 (0) 2 5910 3106
Address: 
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 3, 815 15 Bratislava, Slovakia
Telephone: 
421 (0) 2 5441 6608
Fax: 
421 (0) 2 5443 2708
Email: