Audiovizuálne informačné centrum (AIC), Bratislava

Name: 
Audiovisual Information Centre (AIC), Bratislava
Kontakt: Miroslav Ulman Riaditeľ
Email: 

Audiovizuálne informačné centrum je súčasťou Slovenského filmového ústavu – Národného kinematografického centra. Jeho úlohou je: (a) zabezpečovať kontakt so zahraničnými inštitúciami a poskytovať im prístup k relevantným informáciám z oblasti slovenského kinematografického a audiovizuálneho prostredia; (b) zhromažďovať, spracúvať a medzi slovenskými subjektmi distribuovať informácie, ktoré prichádzajú na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky alebo do Slovenského filmového ústavu (SFÚ) a sú určené odborníkom z oblasti slovenskej kinematografie/audiovízie; (c) spolupracovať s partnerskými inštitúciami Ministerstvom kultúry SR, Slovenskou asociáciou producentov v audiovízii (SAPA), Úniou filmových distribútorov Slovenskej republiky (ÚFD SR) a pod; (d) pôsobiť ako servisné a kontaktné pracovisko pre Európske audiovizuálne observatórium, Eurimages; (e) pravidelne aktualizovať adresár subjektov pôsobiacich v slovenskej audiovízii, ktorý zverejňuje na svojej internetovej stránke a vo Filmovej ročenke; (f) podieľať sa na prezentácii slovenského filmu a audiovízie v zahraničí.

Share