Vystavná sieň Podhradie Bratislava SNM

Výstavná sieň Podhradie Bratislava SNM (foto Tim Doling)
Name: 
Podhradie Exhibition Pavilion Bratislava SNM
Kontakt: Správka

Výstavná sieň Podhradie Bratislava SNM (foto Tim Doling)

Výstavná sieň Podhradie patrí pod Slovenské národné múzeum v Bratislave. V súčasnosti má nainštalované tri hlavné expozície:

– Najstaršie dejiny Slovenska – expozícia pozostáva z archeologických nálezov z rôznych období, ktoré živo dokumentujú naše dejiny, je spestrená trojrozmernými animáciami,

– Míľniky obratu STALINGRAD – expozícia Múzea Slovenského národného povstania sústreďuje svoju pozornosť na jednu z najdôležitejších bitiek druhej svetovej vojny,

– Vône a chute Slovenska – ide o prezentáciu špecifík slovenskej gastronómie.

Share