Pod Likavským hradom

Name: 
Under Likava Castle
Kontakt: Katarína Babčáková Koordinácia

Národné osvetové centrum - logoCeloštátna súťažná prehliadka detských folklórnych súborov a detský folklórny festival. Poslaním a cieľom súťažnej prehliadky je podporovať rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením a poukazovať na jej význam v komplexnej výchove, viesť k hlbšiemu poznaniu ľudových tradícií, viesť deti k poznávaniu tradícií priamo od ich nositeľov.

Na úrovni regiónov a krajov sa uskutočňuje súťaž, na celoštátnej úrovni prehliadka. Vyvrcholením je detský folklórny festival, realizovaný v dvojročnej periodicite (každý nepárny rok) vždy v júni. Najlepšie súbory dostanú titul laureáta festivalu. Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum, organizátormi festivalu sú obec Likavka a Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši.

Share