Levoča, Spišský hrad a kultúrne pamiatky okolia

Name: 
Levoča, Spiš Castle and its Associated Cultural Monuments UNESCO World Heritage Site

V Levoči sa zachoval súbor stredovekých stavebných objektov s pôvodným umelecko-remeselným vybavením, ktorého vrchol predstavuje dielo Majstra Pavla. Z jeho rúk pochádza pravdepodobne najvyšší zachovaný neskorogotický krídlový oltár na svete umiestnený v levočskom Farskom kostole sv. Jakuba. Tento monumentálny hlavný oltár spolu s oltárom sv. Jánov jedinečným spôsobom dokumentujú slohovú a názorovú premenu záveru stredoveku a nastupujúceho novoveku. Práce Majstra Pavla a jeho dielne patria k najvýznamnejším súčastiam mobiliáru nielen levočského farského kostola, ale aj viacerých ďalších stredovekých spišských kostolov.

Spišský hrad pochádza z 13. storočia, stojí na 634 metrov vysokej skale na východnom Slovensku a patrí k najväčším hradom v Strednej Európe. Stretávajú sa tu románske i gotické prvky.

Share