Hrad Červený Kameň

Hrad Červený Kameň (foto Peter Fratrič)
Name: 
Červený Kameň Castle
Kontakt: Ing. PhDr. Jaroslav Hájiček Riaditeľ

Hrad Červený Kameň (foto Peter Fratrič)

SNM - logoHrad Červený Kameň, unikátny objekt stredovekého vojenského staviteľstva, je národnou kultúrnou pamiatkou. Svojou výhodnou polohou a unikátnymi zbierkami patrí k najnavštevovanejším hradom na Slovensku.

Hrad patril v 13. storočí do sústavy pohraničných strážnych karpatských hradov. Mohutná renesančno-baroková pevnosť s charakteristickými nárožnými kruhovými bastiónmi a hlbokou priekopou sa na mieste staršieho predchodcu začala stavať v roku 1537. Stavba sa viaže k rozsiahlym obchodným aktivitám thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti najmä v stredoslovenskej banskej oblasti. Rozmerné dobre chránené pivnice totiž slúžili na uskladnenie stredoslovenskej medenej rudy a neskôr aj na výrobu vína. Vyspelý systém odvetrávania kazematov poukazuje na možný vplyv A. Dürera. V roku 1588 hrad kúpil a na pohodlný renesančno-barokové sídlo prestaval gróf Mikuláš Pálffy. Z tohto obdobia pochádzajú bohato zdobené interiéry, kaplnka a netypicky do nádvoria otvorená Salla Terrena.

Po generálnej pamiatkovej obnove, ktorá sa začala v roku 1976, bol hrad od polovice 90. rokov 20. storočia opätovne postupne sprístupnený verejnosti. V súčasnosti sa v ňom nachádza Múzeum Červený Kameň SNM, prezentujúce historické bývanie šľachty a historické zbierky zbraní a obrazov.

Share