Bratislavský hrad

Bratislavský hrad (foto Ctibor Bachratý)
Name: 
Bratislava Castle
Kontakt: Branislav Panis Správca

SNM - logoNávršie s typickou siluetou Bratislavského hradu už zďaleka víta tých návštevníkov mesta, ktorí prichádzajú z juhu a z východu. Výhodná poloha, kontrolujúca križovatku podunajskej a jantárovej obchodnej trasy lákala k osídľovaniu už od doby kamennej. Veľkomoravské hradisko z 9. storočia s trojloďovou bazilikou pripomínajú jej prezentované základy na východnej terase Hradu. Po presťahovaní prepoštstva a kostola z hradného kopca do mesta sa začiatkom 13. storočia postupne pretvárali a vznikali nové palácové a obranné architektúry Hradu. Dnešnú podobu predurčila prestavba za kráľa Žigmunda a následná renesančná úprava v rokoch 1552 – 1562. Reprezentačné sídlo vytvorila z Hradu tereziánska prestavba z konca 18. storočia. Požiar v roku 1811 premenil Hrad na 150 rokov v ruinu. Súčasný vzhľad a využitie pre štátnoreprezentačné a kultúrne účely je výsledkom rozsiahlej rekonštrukcie, ktorá prebieha od polovice 50. rokov 20. storočia až doposiaľ. V súčasnosti stále využíva časti Hradu Národná rada Slovenskej republiky .

V rámci národnej kultúrnej pamiatky, Bratislavského hradu, sa nachádzajú expozície Slovenského národného múzea (Historické múzeum SNM a Hudobné múzeum SNM), ako aj prijímacie priestory prezidenta a parlamentu Slovenskej republiky.

Share