Hrad Modrý Kameň

Name: 
Modrý Kameň Castle
Kontakt: Helena Ferencová Správkyňa

Hrad vznikol v druhej polovici 13. storočia. Najstaršie zmienky sú z rokov 1278 a 1290. Majiteľmi boli od začiatku Balašovci. Podobu hradu v ranom stredoveku zotreli časté prestavby vyvolané stálymi bojmi v okolí. V prvej polovici 15. storočia vybudovali na dolnom nádvorí gotický palác, ktorý padol za obeť Turkom pri dobytí hradu v roku 1575. Pri odchode Turkov z Modrého Kameňa hrad v roku 1593 zničili. Hrad obnovili a znovu opevnili v rokoch 1609 – 1612, v tom čase vznikli aj delostrelecké plošiny. Následná úprava je z roku 1681. Avšak krátko po dokončení stavebných prác rákócziovské vojská hrad v roku 1683 opäť zničili.

V roku 1730 si Balašovci postavili sčasti na základoch dolného gotického hradu pohodlný barokový kaštieľ, ktorý sa v pôvodných konštrukciách zachoval dodnes. Hornú časť hradu už neobnovili, jeho plochu a hradné ruiny využili na záhradnú úpravu. Ďalšia baroková úprava bola charakteristická výstavbou hradnej kaplnky, ktorú dokončili a zariadili v roku 1759.

V barokovom kaštieli je dnes sídlo Múzea bábkarských kultúr a hračiek SNM.

Share