CSEMADOK Lučenec - Novohradský oblastný výbor

Name: 
CSEMADOK Lučenec - Novohrad Regional Commitee
Kontakt: František Koronczi Predseda
Kontakt: Károly Galcsík Oblastný tajomník

CSEMADOK - logoNovohradský oblastný výbor Csemadoku ako organizačná jednotka Zväzu, na princípe samosprávy napomáha udržiavať a rozvijať národnú identitu, kultúru, spolupatričnosť Maďarov žijúcich na území Slovenskej republiky, obsahuje ich spoločenské záujmy v Novohradskom regióne.

Share