Centre of Traditional Culture in Myjava

Name: 
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Contact: Viera Feriancova (f) Director
Telephone: 421 (0) 905 589 160
Address: 
Partizánska 290/17, 907 01 Myjava, Slovakia
Telephone: 
421 (0) 34 621 3252
Fax: 
421 (0) 34 621 3252