Information Office of the Council of Europe, Košice

Name: 
Informačná kancelária Rady Európy, Košice
Contact: Viera Smotrilová (f) Librarian
Address: 
Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Hlavná 10, 042 30 Košice, Slovakia
Telephone: 
421 (0) 55 622 5561