British Council Slovakia

Spojené kráľovstvo
Kontakt: Andrew Spells Riaditeľ
Kontakt: Katarína Martinková Projektová manažérka (spoločenské vedy)

British Council Slovakia - logoBritská rada je medzinárodnou organizáciou Spojeného kráľovstva pre vzdelávanie a kultúrne vzťahy.

Celosvetovo každoročne spolupracuje na viac než 1.700 umeleckých udalostiach; pomáha 15.000 mladým ľudom podieľať sa na medzinárodnej činnosti; zamestnáva 1.750 učiteľov, ktorí vyučujú viac ako 325.000 študentov; a spravuje vyše jeden milión akademických a odborných skúšok zo Spojeného kráľovstva.

Zámerom Britskej rady je výmenou poznatkov a myšlienok medzi ľuďmi na celom svete vytvoriť záväzok a dôveru Spojeného kráľovstva. Dosahuje to prostredníctvom práce v týchto troch oblastiach:

– medzikultúrne porozumenie a pozitívna sociálna zmena

– kreatívna a znalostná ekonomika Spojeného kráľovstva

– klimatická zmena

Britská rada pôsobí na Slovensku od roku 1992. Jej hlavné sídlo je v Bratislave a vo verejných knižniciach v Košiciach, Prešove, Žiline, Banskej Bystrici, Nitre a v Bratislave má Britské centrá.

Jej vyučovacie stredisko ponúka kurzy všeobecnej angličtiny, kurzy pre mladých študentov vo veku 8-16 rokov a kurzy špecificky zamerané pre obchodné potreby. Spravuje ucelenú radu skúšok všeobecnej angličtiny Cambridge ESOL, IELTS a Business, skúšky z právnej a finančnej angličtiny, ako aj vzdelávacie a odborné skúšky. Okrem týchto služieb spolupracuje s vládou a nevládnymi partnermi na rade projektov, pracuje hlavne s mladými ľuďmi a dotýka sa niektorých z hlavných problémov, ktorým dnešné Slovensko čelí, vrátane klimatickej zmeny, vzdelávania, tvorivosti a schopnosti a migrácie a sociálnej súdržnosti. Aktuálne projekty zahŕňajú: Challenge Európe – trojročná paneurópska kampaň, ktorej cieľom je vytvoriť trvalý vplyv na diskusiu o klimatických zmenách; Intercultural Navigators - ktorý pripravuje skupiny mladých lídrov v Európe, ktorí sa vedia ľahko orientovať v rôznych kultúrach; a Creative Cities – ktorý využíva skúsenosti z celej Európy o spôsoboch akými tvorivosť, podnikanie a inovácie môžu prispieť k tomu, aby boli mestá lepším miestom pre život, prácu a zábavu.

Share