British Council

Kontakt: Martin Davidson Chief Executive

British Council - logoBritská rada je medzinárodná organizácia pre vzťahy v oblasti vzdelávania a kultúry. Jej cieľom je podporovať siete a budovať trvalé vzťahy medzi ľuďmi v Spojenom kráľovstve a po celom svete prístupom k vedomostiam a tvorivým myšlienkam zo súčasného a kultúrne rozmanitého Spojeného kráľovstva.

Práca Britskej rady spočíva z výučby angličtiny, propagovania a zvyšovania kvality vzdelávania a odbornej prípravy v Spojenom kráľovstve a po celom svete, prostredníctvom informačných stredísk, ktoré s vládami a mimovládnymi organizáciami úzko spolupracujú na reforme a vládnutí na dobrej úrovni a demonštrovania inovácie a kreativity umenia, vedy a technológie zo Spojeného kráľovstva.

Britská rada je nezávislá agentúra založená dokumentom Royal Charter, ktorú finančne podporuje Foreign and Commonwealth Office (FCO) zo Spojeného kráľovstva a súčasne jej podstatný príjem tvorí výučba, vedenie britských skúšok a príprava a vzdelávanie manažérov.

Po celom svete má približne 110 pobočiek.

Share