Dóm sv. Alžbety, Košice

Name: 
St Elisabeth’s Cathedral, Košice
Kontakt: Správkyňa

Súbor pamiatok, ktoré sú súčasťou areálu košického Dómu sv. Alžbety vznikal uprostred šošovkovitého námestia od 14. storočia. Rozsiahlu katedrálu, ktorú stavali pod vedením známych majstrov, dostavali do dnešného rozsahu okolo roku 1508. Opravy a prestavbu na päťloďový chrám v 2. polovici 19. storočia podnietil zlý stavebnotechnický stav pamiatky po viacerých prírodných katastrofách a zvýšená pozornosť o najvýznamnejšie stavebné pamiatky krajiny. V interiéri päťloďového halového priestoru je najzaujímavejším prvkom hlavný krídlový oltár z poslednej štvrtiny 15. storočia. So svojimi 48 tabuľovými maľbami je rozsahom najväčším v Európe. K areálu patrí pohrebná kaplnka svätého Michala. Postavili ju južne od dómu koncom 14. storočia. Voľne stojacu stredovekú zvonicu – Urbanovu vežu prestavali v renesančnom duchu v roku 1628.

Share