Štátne divadlo Košice

Name: 
State Theatre, Košice
Kontakt: Mgr. Peter Himič, PhD. Riaditeľ
Kontakt: Mgr.art. František Ténai Vedúci obchodného oddelenia
Telefónne číslo: 421 (0) 55 245 2202
Email: 

Štátne divadlo Košice - logoŠtátne divadlo Košice je kultúrna a umelecká ustanovizeň. Umeleckými organizačnými zložkami divadla sú:

a) Činohra Štátneho divadla Košice,

b) Opera Štátneho divadla Košice,

c) Balet Štátneho divadla Košice.

Divadlo je štátna príspevková organizácia zapojená na štátny rozpočet. Štatutárnym orgánom divadla je riaditeľ, ktorého na základe výberového konania ustanovuje do funkcie minister kultúry Slovenskej republiky.

Share