Atarax, Košice

Kontakt: Eva Kratochvílová Riaditeľka

Producentské štúdio Atarax vzniklo v roku 1994. Poskytuje kompletné služby od návrhu projektu až po jeho finalizáciu. Je producentom televíznych programov a projektov (publicistických, dokumentárnych, vzdelávacích) a zabezpečuje spracovanie scenára, námety pre reklamné klipy a ich výrobu, technické zariadenia a organizačné zabezpečenie realizácie projektov, vysielacie médiá doma aj v zahraničí, viacjazyčné mutácie, kompletnú reklamnú kampaň, výrobu propagačných CD, audio- aj videonosičov.

Medzi hlavný projekt za rok 2005 patrí produkcia filmu Rómovia – uhol pohľadu (réžia Jaro Kerner). Medzi reprezentatívne aktivity za rok 2004 patrí audiovizuálne dielo Pohľadnica z Prešovského samosprávneho kraja (réžia Jaro Kerner) – Atarax ako producent a tvorca námetu; a Kultúrno-historické dedičstvo tokajskej oblasti (réžia Anna Ötvös) – Atarax ako producent.

Atarax je zároveň hlavný organizátor medzinárodného filmového festivalu dokumentárnej tvorby v oblasti architektúry Archfilm:

Share