Slovak Writers' Society Publishing House, Bratislava

Name: 
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava
Contact: Dr Pavol Janík Secretary General
Address: 
Spolok slovenských spisovateľov, Laurinská 2, 815 84 Bratislava, Slovakia
Fax: 
421 (0) 2 5443 2671
Email: