Foreigners' Guide to Living in Slovakia

Táto užitočná webová stránka (v preklade Príručka pre cudzincov žijúcich na Slovensku) poskytuje možnosť bezplatného stiahnutia knižky rovnakého názvu, ktorá podáva praktické informácie o vybraných témach, ktoré majú pomôcť pri porozumení života na Slovensku, plynulému prechodu do slovenskej kultúry a je nápomocná cudzincom pri objavovaní jedinečných slovenských vlastností.

Share