Slovak Tourist Board (SACR), Vienna

SACR - logo
Name: 
Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR), Viedeň
Contact: Daniel Lukáč Manager
Address: 
Vertretung Österreich, Parkring 12, A-1010 Vienna, Austria
Telephone: 
43 (0) 1 513 9569
Fax: 
43 (0) 1 513 9763