Slovak Tourist Board (SACR), Bratislava Branch Office

SACR (8)
Name: 
Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR), regionálne pracovisko Bratislava
Contact: Svetlana Gavorová (f) Manager
Address: 
Dr V Clementisa 10, 821 02 Bratislava, Slovakia
Telephone: 
421 (0) 2 5070 0801, 421 (0) 2 5070 0821
Fax: 
421 (0) 2 5557 1654

SACR (8)

The Bratislava branch office of the Slovak Tourist Board.

Share