Slovak Tourist Board (SACR), Prešov Branch Office

SACR (6)
Name: 
Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR), regionálne pracovisko Prešov
Contact: Michaela Rafajová (f) Manager
Address: 
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov, Slovakia
Telephone: 
421 (0) 918 336236

SACR (6)

The Prešov branch office of the Slovak Tourist Board.

Share