Slovak Tourist Board (SACR), Nitra Branch Office

SACR (7)
Name: 
Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR), regionálne pracovisko Nitra
Contact: Ronald Turček Manager
Address: 
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Kupecká 3, 949 01 Nitra, Slovakia
Telephone: 
421 (0) 37 692 5923, 421 902 933848

SACR (7)

The Nitra branch office of the Slovak Tourist Board.

Share