Répertoire International des Sources Musicales (RISM)

Kontakt: Generálny tajomník

Založená v Paríži v roku 1952. Répertoire International des Sources Musicales (RISM) je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá je zameraná na komplexnú dokumentáciu existujúcich hudobných zdrojov po celom svete, vrátane rukopisov a tlačených hudobním, prácu na hudobnej teórii a libretoch uložených v knižniciach, archívoch, kláštoroch, školách a súkromných zbierkach. Jedná sa o najväčšie a jediné globálne zaznamenávanie a dokumentovanie písomných hudobných zdrojov.

Share