Bureau international des sociétés gérant les droits d'enregistrement et de reproduction mécanique (BIEM)

Kontakt: Ronald Mooij Generálny tajomník

BIEM je medzinárodná organizácia, založená v roku 1929, zameraná na ochranu mechanických práv spoločností. Mechanické práva spoločností existujú vo väčšine krajín. Oprávňujú reprodukciu piesní (vrátane hudobných, literárnych a dramatických diel). Jej členmi sú hudobní skladatelia, autori a vydavatelia a ich klientmi sú záznamové spoločnosti a iní používatelia hudobnými nahrávok. Takisto povoľujú mechanické aspekty sťahovania hudby cez internet.

Zakaždým keď sa vyrobí CD, audio kazeta alebo LP obsahujúca chránené hudobných diela, výrobcovia požadujú od majiteľa diel licenciu a za každú kópiu , ktorú vyrobia a predajú musia zaplatiť licenčný poplatok. Spoločnosti mechanických práv vydávajú licencie a vyberajú licenčné poplatky, ktoré rozdelia majiteľom každého diela.

Termín „mechanické právo” sa datuje od doby, kedy sa všetky reprodukcie uskutočňovali mechanickým procesom. I keď sa dnešné reprodukcie sa robia rôznym elektronickým a digitálnym spôsobom, termín „mechanizmus” zakotvil do priemyselného žargónu.

BIEM sídli v Neuilly-sur-Seine vo Francúzsku a zastupuje 50 spoločností z 53 krajín.

Členovia BIEM uzatvárajú dohody, ktoré každému z nich umožnia zastupovať repertoár iných. Takýmto spôsobom môže spoločnosť BIEM väčšine používateľov chránených diel vo svete udeliť licenciu. V tomto smere spoločnosť BIEM môže oprávniť používateľov pre väčšinu chránených diel na svete.

BIEM dohodne so zástupcami Medzinárodnej federácie fonografického priemyslu (IFPI) štandardnú zmluvu, ktorá stanovuje podmienky pre využitie repertoáru spoločností. Táto štandardná zmluva sa uplatňuje na úrovni členských spoločností tak, že na ich území potom nie sú licencie povinné alebo vyplývajúce zo zákona. Úlohou BIEM je tiež pomáhať pri technickej spolupráci medzi jej členskými spoločnosťami a pomáhať pri riešení problémov, ktoré vznikajú medzi jednotlivými členmi. BIEM zastupuje a obhajuje záujmy svojich členských spoločností, a to najmä vo fórach, ktoré sa vzťahujú na autorské práva, ako WIPO, UNESCO, TRIPS () a WCO ().

BIEM spolupracuje takisto s medzinárodnými nevládnymi organizáciami, ktoré sledujú rovnaké ciele ako sú jeho vlastné. Patrí medzi ne najmä Medzinárodná konfederácia spoločností autorov a skladateľov (CISAC) (Medzinárodná konfederácia spoločností autorov a skladateľov) a European Grouping of Societies of Authors and Composers (GESAC) (Európske združenie spoločností autorov a skladateľov).

BIEM sa pôvodne uplatňovala v oblasti predaja licencií v mene svojich európskych členov, ale v roku 1968 tieto povinnosti opäť pripadli jednotlivým spoločnostiam.

Share