Visiting Arts

Kontakt: Yvette Vaughan Jones Riaditeľka

Visiting Arts - logoVisiting Arts je britská štátna inštitúcia, ktorá má za úlohu posiľňovať a obohacovať medzinárodne povedomie a porozumenie medzi krajinami prostredníctvom umenia a kultúrnych výmen. Spolupracuje so všetkými regiónmi vo Veľkej Británii a so všetkými časťami sveta. Visiting Arts zabezpečuje tvorbu jednotlivých portálov kultúry pre anglicky hovoriacich ľudí s cieľom sprístupniť bohatú škálu vysoko kvalitného medzinárodného umenia všetkým obyvateľom Veľkej Británie. Jej široký rozsah činností a služieb zahŕňa informačný a poradenský servis, školenie, financovanie a rozvoj projektov. Visiting Arts je autorom projektu Kultúrne profily, podávajúcim súhrnné informácie o jednotlivej krajine z oblasti kultúry.

Visiting Arts bola založená v roku 1977 vytvorením spoločného podniku, ktorý vznikol zlúčením Umeleckej rady vo Veľkej Británii, Ministerstva zahraničných vecí, a . V roku 2001 sa stala právne nezávislou na Britskej rade a je financovaná z dotácií , , , , Britskej rady, Ministerstva zahraničných vecí a Ministerstva kultúry, médií a športu.

Predsedom Visiting Arts je Robert Palmer.

Share