Literary Fund Awards for Original Slovak Work

Literary Fund - logo
Name: 
Ceny Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu
Contact: Dr Ladislav Serdahély Director
Eva Sokolová (f) Deputy
Telephone: 421 (0) 2 5296 1259
Frequency: Annual
Proprietor: 
Address: 
Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 Bratislava 1, Slovakia
Telephone: 
421 (0) 2 5296 8779
Fax: 
421 (0) 2 5296 8834